baner_top.png
grafika
Portal - Projekt Norweski 2
Projekt Norweski 2
Redakcja: Mikołaj Śmiarowski
Dodany: 6.07.2012, wyświetleń: 32852
PDF
DRUKUJ
grafika

Strona informacyjna na temat realizacji projektu predefiniowanego 
pn. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej 
w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego
przez MF EOG 2009-2014, 
którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt
Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

 

PARTNERSTWA:

 

  Publikacja podsumowująca – „Rozwój współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej w Polsce. Doświadczenia Projektu Predefiniowanego «Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2012-2016»” Więcej

  Konferencja podsumowująca projekt, Poznań, 18 października 2016 r. Więcej

  Zapowiedź konferencji podsumowującej projekt, zamieszczona w "Rzeczpospolitej", w dniu 14 października 2016 r. Więcej

  Konferencja podsumowująca projekt – Poznań, 18 października 2016 r. Więcej

  Konferencja o współpracy samorządowej - 12-13 maja 2016 r., Zielona Góra Więcej

  Publikacja ZMP o współpracy samorządowej Więcej

  Zaproszenie na konferencję informacyjną "Współpraca w partnerstwach samorządowych" - Opole, 18 kwietnia 2016 Więcej

  Zaproszenie na konferencję informacyjną "Współpraca w partnerstwach samorządowych" - Lublin, 17 marca 2016 Więcej

  Współpraca w partnerstwach samorządowych - cykl regionalnych konferencji informacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu tworzących lub chcących utworzyć partnerstwa międzysamorządowe i międzysektorowe Więcej

  Wywiad z dr Tomaszem Potkańskim na temat Samorządowego Lidera Zarządzania - Razem dla rozwoju 2015 - „W Polsce problemem w dalszym ciągu jest nieumiejętność współpracy" (Polskie Radio 24) Więcej

   Konkurs SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 Razem dla rozwoju -
Konferencja kończąca II edycję,
Warszawa, 16 grudnia 2015 r. Więcej

   Konkurs SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2015 Razem dla rozwoju - Więcej

  Opis Modelu Współpracy - Więcej

  Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa w Polsce - raport z badania Więcej

  Artykuł w Gazecie Samorządu i Administracji nr 13/14/2015 "Partnerstwo to wzajemne zaufanie i wspólne działanie" - Więcej

  Warsztaty dla partnerstw, Serock, 18-19 maja 2015 r. - RELACJA w "Samorządzie Miejskim" nr 6/2015 (219) na str. VIII-X

PREZENTACJE

  Formy współpracy międzysamorządowej w Greater Stavanger Area – budowanie wspólnych instytucji Elita Cakule, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich
  My Generation @ Work URBACT
  Wspólne dostarczanie usług – Partnerstwo gmin Regionu Værnes (środkowa Norwegia)
  Badanie partnerstw międzysamorządowychi międzysektorowych - Wyniki badania na zlecenie Związku Miast Polskich

  Warsztaty Zarządzania Strategicznego w partnerstwach - Więcej

  Informacja prawna na temat "strategii" i "programów rozwoju" w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.... - Więcej

  Informacja na temat stanu realizacji projektu – 15 listopada 2014 r. - Więcej

  Wersja skrócona

  Model samooceny rozwoju partnerstw międzysamorządowych – wypracowany w projekcie

  Plik Word
  Pik PDF 

  Razem dla Rozwoju – I Kongres Partnerstw Samorządowych., 2-3 czerwca Poznań - Więcej

  Laureaci i finaliści konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Razem dla rozwoju” - wyniki ogłoszono 2 czerwca 2014 r. podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych w Poznaniu - Więcej

  Warsztaty dla partnerstw. Zakończono cykl szkoleniowy o zarządzaniu strategicznym - Więcej

  Zapraszamy na I Kongres Partnerstw Samorządowych w Poznaniu, 3 czerwca br. (ogłoszenie wyników I Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania „Razem dla rozwoju”) - Więcej

  Finaliści Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 „Razem dla rozwoju - Więcej

  Warsztaty dla partnerstw, Dębe k. Warszawy, 18-19 marca 2014 - Więcej

  Uwaga! Przedłużenie terminu nadsyłania aplikacji w Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Razem dla rozwoju” - termin składania wniosków upływa 14 marca 2014 r. - Więcej

  Informacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla partnerstw Warszawa, 17 lutego 2014 r. - Więcej

  Podręcznik beneficjenta programu - Więcej

  Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji rozwoju" - Więcej

  Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - Razem dla rozwoju" - Więcej

 Competition Local government management leader 2014 Inter-local governmental cooperation Together for development - informations

 Competition Local government management leader 2014 Inter-local governmental cooperation Together for development - invitation

  Warsztaty zarządzania strategicznego dla partnerstw - Więcej

 Workshops for partnerships

  Konferencja informacyjna dla partnerstw, Warszawa 17 grudnia 2013 r. - Więcej

 Informational conference for partnerships, Warsaw 17 December 2013

  Współpraca JST w Polsce - stan i potrzeby - Więcej

  Komunikacja dla współpracy - Szkolenia dla partnerstw - Więcej

 Communication for cooperation – Training for partnerships

  Relacja z konferencji informacyjnej na temat realizacji II fazy Programu Regionalnego MF EOG 2009-2014, Łódź, 12 listopada 2013 r. - Więcej

 Assistance for partnerships – informational conference

  Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Regionalnego EOG - Więcej

 Results of the competition under the EEA Regional Programme

  Zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie w ramach programu regionalnego EOG - Więcej

  Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie w ramach programu regionalnego EOG - Więcej

  Lista 85 wniosków złożynych w dniu 19.04.2013 w otwartym konkursie w Programie Regionalnym MF EOG - Więcej

  Przedłużenie terminu naboru wniosków w Programie Regionalnym do dnia 19.04.13- Regulaminu konkursu

  Uaktualniony przez MRR formularz aplikacyjny do Programu Regionalnego (07.03.2013) - Więcej

  Odpowiedzi MRR na pytania zadawane przez uczestników seminarium informacyjnego w dniu 15.02.2013r. - Więcej

  Uaktualniona wersja "Załącznika do Analizy Wykonalności - szczegółowy budżet i harmonogram", autoryzowana przez MRR - Więcej

  Zaproszenie na ostatnią konferencję informacyjną MRR nt. konkursu dotacji w ramach programu Regionalnego MF EOG
Szczecin 1 marca 2013 r. - Więcej

 Invitation for the last informational MRD conference on the subject of grant competition under the EEA FM Regional Programme

  Seminarium informacyjne dla partnerstw (6) - RELACJA, Warszawa 15 lutego 2013 r.

 Materiały z konferencji:

 Zaproszenie

 Program

 Prezentacja - Doświadczenia zagraniczne w zakresie współpracy międzysamorządowej - wnioski dla polskich samorządów (prof. UE - Jacek Nowak)

 Prezentacja - Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa (Jan Maciej Czajkowski)

 W kontekście zagranicznej międzysamorządowej współpracy, przypominamy przykłady z Norwegii:

 Prezentacja - Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (Ms. Gunn Marit Helgesen, President, KS)

 Prezentacja - Współpraca między-samorządowa gmina Askim, powiat Indre Østfold

 Prezentacja - Międzygminna współpraca w powiecie Nord-Trøndelag

  Spotkanie informacyjne i na temat Programu Regionalnego w Łodzi - 8 lutego 2013 r. - Więcej

  MRR ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Regionalnego - Więcej

  Seminarium informacyjne dla partnerstw (5) - RELACJA, Warszawa, 28.01.2013 r.

 Materiały z konferencji:

 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące zasad udziału w Programie Regionalnym MRR

 Prezentacja MRR nt regulaminu konkursu

 Prezentacja MRR nt kosztów kwalifikowanych

 Prezentacja ZMP nt kryteriów oceny merytorycznej i wypełniania wniosku aplikacyjnego

 Formularz wniosku aplikacyjnego z komentarzami nt rodzaju informacji niezbędnych do zamieszczenia w celu oceny przez ewaluatorow

 Zaproszenie

 Program seminarium

 Formularz zgłoszeniowy

  Seminarium informacyjne dla partnerstw (4) - zaproszenie, Warszawa, 27.11.2012 r.

 Materiały omawiane na spotkaniu:

  1. Wymiar terytorialny polskiej polityki rozwoju i europejskiej polityki spojnosci 2014-2020 - J. Komża

2. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020

3. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - załączniki

4. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

5. Testowo wypełniony budżet szczegółowy (załącznik do Analizy Wykonalności) - przykład teoretyczny

6. Testowo wypełniona część finansowa Wniosku Aplikacyjnego, w parciu o zapisy w w/w budżecie szczegółowym

 Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy

 Program

 Prezentacja: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Projekt założeń umowy partnerstwa

  Seminarium informacyjne nt współpracy samorządów polskich i norweskich w Warszawie 3-4 grudnia 2012 r.

 Seminar on cooperation between Polish and Norwegian local governments

 Informacja z seminarium, 3-4 grudnia Warszawa

- Prezentacja - Fundusze norweskie i fundusze EOG 2009-2014

- Prezentacja - Rozwój Miast

 Zaproszenie

 Jednostki Samorządu Terytorialnego w Norwegii zainteresowane partnerstwem z polskimi JST

 Program seminarium

 Agenda of the Polish-Norwegian Partnership Semminar

 Formularz zgłoszeniowy

  Formularz wniosku aplikacyjnego dla projektu

  Analiza wykonalności projektu 

 Załącznik do analizy wykonalności - (budżet szczegółowy i harmonogram)

  FAQ - Najczęściej zadawane pytania od członków partnerstw dotyczące zasad udziału w Programie Regionalnym MRR

   Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast

  Ruszyła nowa strona poświęcona funduszom norweskim i EOG 2009-2014

  Ankieta - diagnoza obecnego stanu współpracy między JST

 Pismo przewodnie

 Ankieta

  Konferencja informacyjna dla partnerstw (3) - relacja, Warszawa, 18.10.2012 r. 

 Program konferencji

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 30.09.2012

  Konferencja inauguracyjna Program regionalny w Warszawie, 1 października 2012 r.

 Conference inaugurating the Regional Programme

 Program konferencji

  Prezentacje z konferencji:

Marcin Bogusz, MRR Prezentacja Program Regionalny

Andrzej Porawski, ZMP Stan wdrazania programu predefiniowanego ZMP

Gunn Marit Helgesen, KS Trendy we współpracy międzysamorządowej w Norwegii

 - Bjorg Tingstad, KS Gmina Fosnes współpraca międzysamorządowa

  Konferencja informacyjna dla partnerstw (2) - relacja,  Warszawa, 17.09.2012 r.

 Program konferencji

  Prezentacje z konferencji:

Analiza wykonalności projektu partnerstwa

Załącznik do analizy - (budżet szczegółowy i harmonogram)

Wzór umowy partnerstwa

Prezentacja wiodąca

Fundusz Współpracy Bilateralnej

  Konferencja informacyjna dla partnerstw - relacja,
    Warszawa, 26.07 br

 Program konferencji

  Prezentacje z konferencji:

dr G. Kaczmarek - Budowanie partnerstw - perspektywa obywatelska

dr T. Potkanski - Opis dzialan projektu predefiniowanego

Ewa Kipta - Rewitalizacja jako wyzwanie dla partnerstw

dr hab. Jacek F. Nowak - Instytucjonalne aspekty wspolpracy partnerstw

Jaroslaw Komża - Analiza wykonalnosci projektu partnerstwa

  Lista partnerstw, które zgłosiły się w dniu 17.07.2012

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 24.07.2012

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 2.08.2012

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 7.08.2012

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 22.08.2012

  Lista partnerstw, które zgłosiły się do dnia 19.09.2012

  Informacja o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym

  Formularz zgłoszeniowy dla Partnerstw

  Informacje o projekcie i jego celach

 Advisory programme for inter-local governmental partnerships operating within urban functional areas

  Wspólna konferencja ZMP i MRR otwierająca projekt predefiniowan w dniu 26.06.2012

 Advisory programme for inter-local governmental partnerships operating within functional areas

  Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego

 Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami (FAQ)

 

* Więcej informacji o Programie  Regionalnym MF EOG 2009-2014 – patrz www.eog.gov.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń
Nasi partnerzy
Współpracujemy z:
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.