baner_top.png
grafika
Portal - Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Redakcja: Concept INTERMEDIA
Dodany: 15.12.2009, wyświetleń: 106683
PDF
DRUKUJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W poprzednich latach:

2007 2008 2011 2012

 

 

Rok 2016

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2016

Przedmiot zapytania ofertowego dotyczy świadczenia usług informatyka, który wykona rozbudowę istniejącego portalu informacyjnego www.partnerstwasamorzadowe.pl który agreguje wiedzę z zakresu rozwoju współpracy partnerstw samorządowych i międzysektorowych.

Ogłoszenie z dnia 22 lipca  2016 r., godz. 15:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2016 r., godz. 12:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

Realizacja obsługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydaniu kolacji oraz zakwaterowaniu osób zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi poniżej.

Ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2016 r., godz. 16:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

Realizacja obsługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali budynku Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, wraz z rozłożeniem na stołach, poczęstunku zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi poniżej.

Ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2016 r., godz. 16:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, współfinasowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD”

Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2016 r., godz. 12:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 4 maja 2016 r., godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowej na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, współfinasowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD”

Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2016 r., godz. 10:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2016 r., godz. 16:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowej na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, współfinasowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD”

Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2016 r., godz. 13:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2016 r., godz. 10:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

 

Rok 2015

 

Zapytanie ofertowe nr 16/2015

Przedmiot zapytania dotyczy wyboru podmiotu, który wykona usługę pn. „Opracowanie metodologii szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego jednostek samorządu terytorialnego i ich partnerstw”

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2015, godz. 15:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2016, godz. 17:33
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 15/2015

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 4 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 2 komputerów przenośnych (notebooków) z oprogramowaniem biurowym

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015, godz. 10:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2015, godz. 10:55
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 14/2015

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 4 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 2 komputerów przenośnych (notebooków) z oprogramowaniem biurowym

Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2015, godz. 13:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2015, godz. 10:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015, godz. 10:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 13/2015

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 4 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 1 komputera przenośnego (notebooka) z oprogramowaniem biurowym

Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2015, godz. 15:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2015, godz. 10:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 12/2015

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne, zredagowanie oraz opublikowanie (zamieszczenie) w ogólnopolskim czasopiśmie przeznaczonym dla ekspertów i praktyków z dziedziny planowania rozwoju miast zestawu artykułów dotyczących przykładów istniejących w Polsce partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych, realizujących wspólne przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnego i sub-regionalnego

Ogłoszenie z dnia 30 października 2015, godz. 15:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2015, godz. 11:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 11/2015

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP w ramach „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Ogłoszenie z dnia 26 października 2015, godz. 15:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 28 października 2015, godz. 13:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2015, godz. 12:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 10/2015

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP w ramach „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Ogłoszenie z dnia 20 października 2015, godz. 13:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 26 października 2015, godz. 15:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 9/2015

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP w ramach „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Ogłoszenie z dnia 7 października 2015, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 13 października 2015, godz. 12:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 15 października 2015, godz. 15:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 8/2015

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP w ramach „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Ogłoszenie z dnia 22 maja 2015, godz. 13:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 26 maja 2015, godz. 13:15
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 7/2015

Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej na potrzeby realizacji projektu „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP w ramach „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Ogłoszenie z dnia 15 maja 2015, godz. 14:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 22 maja 2015, godz. 13:15
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu i Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2015, godz. 13:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2015, godz. 12:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. strategii społecznej - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 23 marca 2015, godz. 12:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 31 marca 2015, godz. 14:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. transportu - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2015, godz. 15:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2015, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju gospodarczego - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 9 marca 2015, godz. 14:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2015, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 11 marca 2015, godz. 12:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. marketingu terytorialnego i promocji - w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2015, godz. 11:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 9 marca 2015, godz. 13:45
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju gospodarczego - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2015, godz. 11:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 9 marca 2015, godz. 13:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Rok 2014

Zapytanie ofertowe nr 30/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. gospodarki przestrzennej - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2014, godz. 14:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2015, godz. 10:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 29/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. ochrony środowiska – specjalizacja plany gospodarki niskoemisyjnej – w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2014, godz. 13:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014, godz. 13:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 27/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych – w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2014, godz. 13:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2014, godz. 12:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 26/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. gospodarki przestrzennej w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2014, godz. 13:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 25/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. ochrony środowiska - specjalizacja plany gospodarki niskoemisyjnej – w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2014, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2014, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 24/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju społecznego / rynku pracy - w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2014, godz. 14:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014, godz. 13:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 22/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji komunalnych kubaturowych - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 12:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2014, godz. 13:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2014, godz. 14:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 21/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 12:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2014, godz. 14:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 12:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2014, godz. 11:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2014, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 19/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. ochrony środowiska (różne specjalizacje) - w formie konsultacji dla 5 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 12:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2014, godz. 11:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 3 grudnia 2014, godz. 14:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZM

Zapytanie ofertowe nr 18/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju społecznego / rynku pracy - w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2014, godz. 20:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 11:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 17/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2014, godz. 10:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 11:25
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 16/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. architektury krajobrazu - w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2014, godz. 08:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 11:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 15/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju gospodarczego - w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2014, godz. 08:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 15:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 15:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 14/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. gospodarki przestrzennej - w formie konsultacji dla 4 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2014, godz. 22:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 13/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. ochrony środowiska (różne specjalizacje) - w formie konsultacji dla 5 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2014, godz. 14:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 12/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. turystyki - w formie konsultacji dla 5 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2014, godz. 13:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 11:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 11/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji komunalnych kubaturowych - w formie konsultacji dla 1 partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2014, godz. 21:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2014, godz. 11:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 10/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2014, godz. 21:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 15:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 15:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 15:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 9/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji drogowych, - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2014, godz. 21:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014, godz. 11:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 8/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. strategii i programowania - w formie konsultacji dla 8 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 31 października 2014, godz. 19:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2014, godz. 20:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014, godz. 20:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014, godz. 16:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 7/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. transportu - w formie konsultacji dla 13 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 31 października 2014, godz. 19:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2014, godz. 19:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014, godz. 16:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. architektury krajobrazu - w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 24 października 2014, godz. 15:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2014, godz. 19:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2014, godz. 19:25
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 5/2014

Przedmiot zapytania dotyczy Usługi tłumaczenia symultanicznego – j. hiszpański, w ramach projektu „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP, w ramach Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

Ogłoszenie z dnia 13 czerwca 2014, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2014, godz. 18:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

Przedmiot zapytania dotyczy usługi tłumaczenia symultanicznego w ramach projektu „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP, w ramach Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2014, godz. 13:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2014, godz. 11:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 3/2014

Przedmiot zapytania dotyczy Usługi cateringu w ramach projektu „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP, w ramach Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2014, godz. 19:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 13 czerwca 2014, godz. 15:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Obsługa konferencji w zakresie usługi wynajmu/udostępnienia aparatury do tłumaczenia symulObsługa konferencji w zakresie usługi wynajmu/udostępnienia aparatury do tłumaczenia symultanicznego oraz nagłośnienia sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną.tanicznego oraz nagłośnienia sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną.

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2014, godz. 19:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2014, godz. 16:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2014, godz. 15:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelowej na potrzeby realizacji projektu „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, realizowanego ze wsparciem środków MSZ RP, w ramach Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

Ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2014, godz. 12:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2014, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zamówienie nr 1/2014
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu i Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu

Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2014, godz. 14:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2014, godz. 14:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca  2014, godz. 11:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Rok 2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. gospodarki wodnej (budownictwa wodnego) - melioracji, w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych

Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2013, godz. 16:55
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2013, godz. 12:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej, w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 17 stycznia 2013, godz. 23:45
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2013, godz. 13:05
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. zastosowań IT/rozwoju sieci oraz usług teleinformatycznych, w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2013, godz. 12:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2013, godz. 13:10
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. edukacji ekologicznej, w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2013, godz. 12:58
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2013, godz. 14:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. zastosowań IT/rozwoju sieci oraz usług teleinformatycznych, w formie konsultacji dla partnerstwa

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2013, godz. 13:50
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2013, godz. 11:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rynku pracy w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2013, godz. 13:55
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2013, godz. 13:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zamówienie nr 1/2013
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu i Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2013, godz. 10:03
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 lutego 2013, godz. 11:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 20 lutego 2013, godz. 11:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2013, godz. 14:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2013, godz. 14:45
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. rozwoju gospodarczego, w formie konsultacji dla 2 odrębnych partnerstw samorządowychsamorządowego

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2013, godz. 18:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 25 lutego 2013, godz. 10:45
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. zastosowań IT/rozwoju sieci oraz usług teleinformatycznych, w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2013, godz. 14:20
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 25 lutego 2013, godz. 10:55
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013
Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji infrastrukturalnych w formie konsultacji dla partnerstwa samorządowego

Ogłoszenie z dnia 25 lutego 2013, godz. 20:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 marca 2013, godz. 11:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2013
Przedmiot usług obejmuje tłumaczenia symultaniczne (z języka polskiego na język obcy, a także z języka obcego na język polski) w ramach seminarium, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 14 marca 2013

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2013, godz. 20:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2013, godz. 14:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 12 marca 2013, godz. 20:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2013
Tłumaczenie pisemnego z języka polskiego na język angielski wniosków konkursowych „Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2013” w ramach realizacji projektu POKL 5.2 „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”

Ogłoszenie z dnia 18 marca 2013, godz. 20:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2013, godz. 13:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2013, godz. 13:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2013
Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelarsko – restauracyjnej w ramach realizacji komponentu pn. „Warsztaty zarządzania strategicznego” w ramach projektu EFS POKL 5.2 pn. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”

Ogłoszenie z dnia 22 marca 2013, godz. 10:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 27 marca 2013, godz. 14:25
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 9 kwietnia 2013, godz. 15:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2013
Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego

Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013, godz. 23:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013, godz. 11:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Zamówienie nr 2/2013
OGŁOSZENIE - Usługa tłumaczenia ustnego - konsekutywnego i symultanicznego oraz pisemnego (z j.polskiego na j.angielski, a także z j.angielskiego na j.polski) wynikające z potrzeb realizacji projektu Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

Ogłoszenie z dnia 7 października 2013, godz. 20:00
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 8 października 2013, godz. 14:35
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 14 października 2013, godz. 11:08
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2013, godz. 13:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2013
Przedmiot zapytania dotyczy usługi wykonania authoringu materiałów filmowych i tłoczenia płyt DVD w ramach projektu „Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa”, realizowanego ze środków programu Europa dla Obywateli

Ogłoszenie z dnia 18 października 2013, godz. 09:30
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2013, godz. 15:40
Umieścił: Mikołaj Śmiarowski Biuro ZMP

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń
Nasi partnerzy
Współpracujemy z:
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.